GC går in i Rhefab!

Efter en längre tids nära samarbete är nu tiden mogen för undertecknad, och för verksamheten i Grubb Consulting, att gå in i kontorsgrannen Rhefab. De uppdrag som Grubb Consulting har kommer givetvis att fortsätta fullföljas fullt ut. Framöver nås jag dock på Rhefab enligt:

mail: fredrik.grubb@rhefab.se
telefon: 0723-240 644

Jag vill tacka alla kunder och kontakter som jag haft glädjen att ha under Grubb Consulting, och jag hoppas att vi ses och hörs även i framtiden.

/Fredrik Grubb

Annonser
Publicerat i Nyhet | Lämna en kommentar

Nelmo får dansk partner

GC’s samarbetspartner Nelmo AB har idag släppt sin nya hemsida, se http://www.nelmo.se.

Dessutom lanseras nyheten att Nelmo blir svensk partner till det danska storföretaget inom mekanisk transmission Hoyer A/S. Läs mer om detta på företagets hemsida.

Publicerat i Nyhet | Lämna en kommentar

Outsourcad kommunikation

Fick ett tips om outsourcad kommunikation. Den virtuella kommunikationsavdelningen rör sig i samma sfär, men ändå inte. Kvadrats satsning riktar sig, om jag förstått det hela rätt, främst mot större kunder. Kunder som redan idag har anställda kommunikationsresurser, men som kanske kunde tänka sig att lägga ut dessa.

GC’s virtuella kommunikationsavdelning riktar sig främst mot företag som inte har intresse av eller möjlighet till att skaffa sig in-house kommunikationstjänster. Genom att prenumerera månad för månad kan kunden ha full kontroll på sina kostnader, anpassa sitt engagemang efter behov och samtidigt ha tillgång till professionella kommunikationstjänster.

Publicerat i Virtuell kommunikationsavdelning | 2 kommentarer

Smart eDemokrati på Facebook

Nu kan den som är intresserad av e-demokrati gilla en facebooksida med namnet ”Smart eDemokrati”. Ambitionen är att lägga ut nyheter om e-demokrati samt att vara ett forum för alla som är intresserade.

Publicerat i Smart eDemokrati | Lämna en kommentar

Reaktioner på rapporten

Reaktionerna på e-demokratirapporten har varit många, vilket visar att det finns ett intresse för frågorna även om de idag för en rätt undanskymd tillvaro.

Webbrådgivaren Fredrik Wackå pekar på några viktiga principer som man bör arbeta utifrån för att kunna börja få fart på den kommunala e-demokratin.

Jacob Lapidus på Gullers grupp pekar på att de e-demokratiska verktygen förvisso är viktiga, men att man också måste beakta politikerns attityder kring medborgardialog.

Helene Björklund(S), kommunalråd i Sölvesborg, funderar på vilka motiv som ligger bakom undersökningen då GC gjort den, samtidigt som GC erbjuder tjänster inom e-demokratiområdet. Som svar till Helene Björklund kan väl sägas att självklart är GC intresserat av att vara med och utveckla e-demokrati i kommunerna, och självklart vill GC sälja sina kunskaper och erfarenheter inom området, det är det som företag gör.
Att sedan just Sölvesborg hamnade långt ner på listan kan givetvis vara en helt medveten strategi, och inget fel i det. Men OM Sölvesborg vill öka sina ambitioner på området så kanske GC’s e-demokratirapport kan vara till hjälp, helt gratis dessutom…

SR Kristianstad om resultatet för Simrishamn

Ystads allehanda om resultaten i sydöstra Skåne

Publicerat i Smart eDemokrati | Lämna en kommentar

E-demokrati utan fart i Sydsverige

Idag släpps Grubb Consultings rapport kring e-demokratin i 52 kommuner (Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg).

De 52 kommunerna hemsidor har granskats utifrån ett medborgarperspektiv, vilka elektroniska möjligheter till information, dialog och påverkan som rör den lokala politiken har besökaren? Finns möjlighet att få veta vem som bestämmer? Vilka beslut har fattats eller ska fattas? Erbjuds möjligheter att kommentera, ställa frågor, kritisera eller berömma? Kan man lämna medborgarförslag? Bland annat dessa frågor har undersökts och resultaten har sammanställts i en s.k indikationspoäng, d.v.s poängen anger hur e-demokratiskt aktiv kommunen är i december 2010.

Resultaten visar att den nedgång som e-demokratin i Sverige upplevt sedan 2005-2006 håller i sig. Det är sammantaget inte någon större aktivitet runt om i kommunerna på detta område, medelpoängen vad gäller nuvarande aktivitetsnivå är 3,7 poäng av 10 möjliga. Detta kan givetvis bero på att intresset hos både medborgare och politiker är svagt, många kommuner har därför skruvat ner ambitionerna på e-demokratiområdet. Samtidigt talar både regering och EU om vikten av att utveckla e-demokratin i takt med att de tekniska möjligheterna utvecklas.

Rapporten finns att läsa här

Smålandsposten om resultaten i Kronoberg

Inslag om resultaten i Kronoberg (SR P4 Kronoberg)

Inslag om resultaten i Blekinge i SR Blekinge

Artikel om e-demokrati i Kristianstad (Kristianstadsbladet)

Publicerat i Smart eDemokrati | Lämna en kommentar

Rapport släpps om en vecka

Nu finslipas rapporten om e-demokrati i 52 kommuner. Om en vecka, den 17 januari, kommer den att finnas tillgänglig på denna sida. De som prenumererar på inlägg kommer att få en länk direkt till sin maillåda.

Ett intressant resultat som kommer att redovisas är att det finns betydande regionala skillnader i hur aktiva kommunerna är vad gäller e-demokrati. I vissa delar av det studerade området är den genomsnittsliga indikationspoängen, d.v.s måttet på nuvarande aktivitet, betydligt lägre än i andra områden. Vilka områden det handlar om….redovisas i rapporten.

Publicerat i Smart eDemokrati | Lämna en kommentar

Publiceringsdatum för e-demokratirapport

Granskningen av e-demokratin i 52 kommuner i Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg kommer att publiceras den 17 januari 2011. Publiceringen kommer att ske på Grubb Consultings hemsida samt skickas som pressmeddelande till de aktuella tidningsområdena. Vill någon kommun arrangera en särskild dragning med fördjupning av kommunens resultat, eller få rapporten direkt skickad till sig, kontakta Grubb Consulting via email eller telefon.

Publicerat i Smart eDemokrati | Lämna en kommentar

GC påbörjar samarbete med Nelmo AB

Grubb Consulting har påbörjat ett samarbete med Nelmo AB som marknadsför och levererar högkvalitativa motorer.

Publicerat i Nyhet | Lämna en kommentar

E-demokrati i 52 kommuner: första genomgång klar

Den första grundläggande genomgången av de 52 kommunerna är klar. I denna har dagens e-demokratiska aktivitetsnivå på respektive hemsida mätts. Det är värt att understryka att detta inte utgör någon form av rankning eller betyg, vilken aktivitet en kommun har bygger givetvis på vilka mål man har satt upp. I vissa fall överensstämmer inte de uttalade målen alls med verkligheten, ibland överträffar verkligheten målen med god marginal. Nu vidtar en mer kvalitativ undersökning med påföljande analyser.

Vilken kommun är då just nu den mest aktiva e-demokratikommunen i Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg? Svaret kommer med den stora rapporten i januari 2011….

Publicerat i Smart eDemokrati | Lämna en kommentar